Obchodní podmínky

Poskytovatel služeb

Klára Stojaníková, fotografka 

IČ: 71791302

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 4

se sídlem: Vladimírova 5, Praha 4 Nusle, datum vzniku: 1.3.2006


Objednání

    •    Termín, čas a druh fotografických služeb si objednejte prostřednictvím emailu info@klarastojanikova.cz, nebo klara@klarinetka.cz

    •    Potvrzením objednávky fotografických služeb přijímá zákazník tyto obchodní podmínky a zároveň prohlašuje, že se seznámil s autorovým fotografickým stylem.

 

Platba a storno podmínky

    •    Cena bude účtována dle aktuálního ceníku platného ke dni přijetí objednávky.

    •    Rezervační poplatek na požadovanou službu je splatná v den objednávky hotově v ateliéru nebo neprodleně převodem na účet. O úhradě rezervačního poplatku klient informuje fotografku e-mailem.    

    •   Doplatek ceny za zvolenou službu je splatný v den focení, nebude-li dohodnuto jinak.

    •    U platby převodem na fakturu nejsou poskytnuty finální fotografie do doby, kdy je fakturovaná částka připsána na účet fotografa.

    •    Pokud se klient nemůže na domluvený termín focení z jakéhokoli důvodu dostavit, je nutné tuto informaci oznámit neprodleně.

    •    V případě zájmu o náhradní termín, bude zákazníkovi nabídnut nejbližší možný volný termín.

 


Fotografování

    •    Fotografické služby se liší především druhem, místem a délkou focení dle vybrané služby.

    •    Na veškerá focení je třeba dostavit se ve smluveném termínu v domluvený čas.

    •    Dobu, o kterou se zákazník opozdní, nelze bez dohody s fotografem nahrazovat.

    •    Klient bere na vědomí, že v případě jeho opoždění nemusí dojít k nafocení všech fotek dle vybraného balíčku nebo předem dohodnutého počtu.

    •    Nepodaří-li se nafotit dostatek kvalitních fotografií z důvodu nespolupráce klienta (neposedná dítka atd.), není to důvodem ke snížení sjednané odměny.

    •    Po celou dobu fotografování zodpovídají za děti pouze jejich zákonní zástupci a vždy u focení musí být zákonný zástupce přítomen, nebude-li dohodnuto jinak.

    •    Škody způsobené při focení klientem (dospělým či dítětem) jde na vrub klienta a ten ji musí neodkladně nahradit.

 

 

Dodání fotografií

    •    Termín zaslání náhledů k výběru (internetová galerie): 2-4 pracovní dny

    •    Termín zpracování fotografií po odeslání výběru z galerie: 7 - 14 dnů

    •    Termín vytištění základních fotografií z vybraných barevností - cca 3 dny. Další tiskové služby (foto obrazy, fotoknihy, foto dárky) dle dohody mezi klientem a fotografkou

    •    Tištěné fotografie jsou v základu balíčků k převzetí ve formátu 15x21 cm v ateliéru v ulici Svatoslavova 20, Praha 4 Nusle. Za poplatek je možné fotografie zaslat poštovní nebo kurýrní službou.

    •    Fotograf archivuje retušované fotografie, u některých zakázek i surová data (na uvážení fotografa, případně po domluvě s klientem) maximálně 12 měsíců od předání zakázky.

    •    V případě nemoci, dovolené a jiných provozních potíží může být lhůta dodání úměrně prodloužena. V případě vzniku této situace bude klient informován.

    •    Neupravené fotografie nelze poskytnout.

 

Užití fotografií

    •    Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro  nekomerční osobní použití.

    •    Fotograf má právo využít fotografie pro vlastní obchodní účely (web, články, propagační materiály, reklama, výstavní činnost, sociální sítě, atd.), v případně nesouhlasu se zveřejněním fotografií je třeba oznámit to písemně na email klara@klarinetka.cz

kontakt:

Klára Stojaníková

email: klara/zavináč/klarinetka.cz

tel.: 774770695


web našeho ateliéru:

fotografky.com

svatební fotografie:

ks-svatebni-fotografka.cz

boudoir na nebozízku:

boudoir-praha