Informace o zpracování osobních údajů

Tímto Vás informuji o tom, že zpracovávám Vaše osobní údaje.

Osobní údaje získávám a zpracovávám jen v nezbytném rozsahu proto, abych Vám mohla poskytovat a nabízet kvalitní fotografické služby. Při jejich zpracování dodržuji zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádím podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.


1. Správcem Vašich osobních údajů je:

Klára Stojaníková, fotografka IČ: 71791302, Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 4

se sídlem: Vladimírova 5, Praha 4 Nusle, datum vzniku: 1.3.2006


2. Zpracovávám zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, poskytnuté služby


3. Vaše údaje zpracovávám z důvodu: Poskytování fotografických služeb.


4. Veškeré osobní údaje zpracovávám za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv.


5.Jestliže jste mi udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.


6. Mé oprávněné zájmy ke zpracování osobních údajů jsou tyto: poskytnutí Vámi objednaných fotografických služeb.


7.Osobní údaje zpracovávám v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.


8. Je Vaším právem se na mne kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se mnou zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abych omezila zpracování osobních údajů Vaší osoby. Mnou zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

kontakt:

Klára Stojaníková

email: klara/zavináč/klarinetka.cz

tel.: 774770695


web našeho ateliéru:

fotografky.com

svatební fotografie:

ks-svatebni-fotografka.cz

boudoir na nebozízku:

boudoir-praha